Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno


Orgány společenství

Shromáždění vlastníků

Je nejvyšším orgánem společenství, kde členové uplatňují svá práva vyplývající z členství, včetně kontroly činnosti společenství a jeho orgánů. Výbor svolává shromáždění vlastníků nejméně jednou do roka.

Výbor společenství

Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Je pětičlenný a při hlasování má každý člen výboru jeden hlas.

Předseda výboru  -  Zdeněk Lamač

 

Členové výboru    -  Dagmar Jindřichová

                               -  Jiří Dočekal

                               -  Ivana Tichopádová

                               -  Petr Chaloupka

Kontrolní komise společenství

Nebyla zvolena